Destey Mafi Sharwendiy - Küchler u Nebez GbR
leresh

rastewxodaxwazi contact[at]gkt-gbr.com
KURDISTAN – WLATEEKI BE BARMTEGIRAW
Charenousi geleeki kewlkraw

Em pertoke (kteebe) ke jemarey ISBN ekey emeye:
978-3-00-028800-5 be hoy em barudoxe nweeyewe w bo ewey Elmanizmanan u ewaney Elmani dezann, bashtr le keeshey kurd bgen, nrxi eestey her daneyeki kra be 13 (syanze) Euro. Em 13 (syanze) Euro ye parey kteebeke w bacekeyeti, belam parey postey decheete ser. Em kteebe le hemou kteebfroshiyek w leresh destdekewee. Xo eger btanewee rastewxodaxwazi contact[at]gkt-gbr.com bken û neew w neewnishani xotan be Email bneern boman, ewa Kteebeke be post deneerin botan. Eger yekeek 10 (de) dane bkrree, parey postekey lee nasendree.

Em kteebe zor bekelke bo ew kesaney le xoyan deprsn, aya ew pshtgiriyey ke dewletani rojava deyan sale le Trkyay deken, her awa dreeje dekeeshee yan na? Charenousi kurd be dreejay setey bist u heta eestesh, lem kteebe da be sheeweyeki takhelkewtwane w cyawaz le nousinekani dikey ser bem base xrawete ber chaw. Ew deyan saley ke Kurdistan parche be parche we yekledway yek kra be barmte w deyan salishe le doxi be barmtegirawi da heeshtrawetewe, lem kteebeda le bnchinewe xrawete berchaw.

Qewarey kteebeke 1083 (hezaruheshtawsee) lapereye, 68 weeney tedaye, 17 weeneyan infografiki renginn, geleek weeney meejouyi w serdemi teedaye, neewi kesekan u shweenekan u wlatekan, her yeke listeyeki taybeti bo krawe, bergeeki cwani qaymi teegirawe, nishaney xweendneweshi legele.